ETERNAL Website

Free Fortune Teller

あなたのバイオリズム

= 65) { $error[] = “1,$nt.$y”; }
$yy += 1925;
} else {
if ($yy == 0 || $yy >= 100) { $error[] = “1,$nt.$y”; }
$yy += 1988;
}

if ($mm == 0 || $mm > 12) { $error = “2,$yy/$mm/$dd”; }
if (leap($yy)) { $mdays[2] = 29; }
if ($dd > $mdays[$mm]) { $error = “2,$yy/$mm/$dd”; }
$n = nday($year,$mon,$mday);
$n1 = nday($yy,$mm,$dd);
if ($n1 > $n) { $error = “3,$yy/$mm/$dd”; }
$n = $n – $n1;
$n1 = $n1 % 7;

$bday = sprintf(“%4d/%02d/%02d”, $yy,$mm,$dd).'(‘.$week[$n1].’)【 ‘.$nengo.’ 】’;
$script = ‘/biorythm_img.php?hh=’.$x_width.’&yy=’.$yy.’&mm=’.$mm.’&dd=’.$dd.’&len=’.$n;
if (! $error) {
echo <<

 • 本日から $x_width 日間
 • 今日: $tday 【誕生日から $n 日経過】
 • 誕生日: $bday
 • 身体:Physical, 感情:Sympathy, 知性:Intellectual

  EOL;
  } else {
  list($err,$opt) = explode(‘,’,$error[0]);
  switch ($err) {
  case “0”:
  $msg = “誕生日の入力が間違ってます”;
  break;
  case “1”:
  $msg = “年を間違ってます($opt)”;
  break;
  case “2”:
  $msg = “月を間違ってます($opt)”;
  break;
  case “3”:
  $msg = “日を間違ってます($opt)”;
  }
  echo $msg;
  }

  function leap($y) {
  $i = 0;

  $j = $y % 4;
  if ($j == 0) {
  $j = $y % 100;
  if ($j != 0) {
  $i = 1;
  } else {
  $j = $y % 400;
  if ($j == 0) { $i = 1; }
  }
  }

  return $i;
  }

  function nday($yy,$mm,$dd) {
  $ydays = array(0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334);
  $i = $ydays[$mm];
  $yyy = leap($yy);
  if ($mm > 2 && $yyy == 1) { $i += 1; }
  $y = $yy – 1;

  $i += $y * 365;
  $i += floor($y / 4);
  $i -= floor($y / 100);
  $i += floor($y / 400);
  $i += $dd;

  return $i;
  }
  ?>